Kontakt


TORO-Production s.r.o.
1.mája 2054/6, 069 01 Snina
IČO: 43 869 815, DIČ: 2022 495 299
IČ DPH: SK2022495299. Od 1.2.2010 sme platcami DPH.
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
v Prešove, Oddiel Sro, vložka č. 19428/P
Banka: ČSOB a.s., č.ú.: 4021381680/7500
IBAN: SK29 7500 0000 0040 2138 1680
SWIFT (BIC): CEKOSKBX
e-mail: mail(at)toroproduction(dot)sk*
Kontaktná osoba: Róbert Kovaľ - konateľ
tel.: +421 918 591320

Prevádzka:
TORO-Production s.r.o.
Strojárska 2061/96,
069 01 Snina
tel.: +421 917 549 711 

Prevádzka:
Galantéria
Strojárska 2525,
069 01 Snina
tel.: +421 918 814 482 
* (at) = @, (dot) = .       


NAPÍŠTE NÁM
© 2024 by TORO-Production s.r.o.. Všetky práva vyhradené.